Interface Serializable

26 maja, 2020 Iwona 0

Od javy 1.5 został wprowadzony mechanizm serjalizacji czyli bezpośredniego zapisu stanu obiektów do pliku czy też przesyłanie obiektów pomiędzy aplikacjami w sieci. Aby było to […]

Interface-Supplier

8 kwietnia, 2020 Iwona 0

Interface Supplier jest jednym z interfejsów z którego korzystają strumienie. Metoda z tego interfejsu jest wykorzystywana w celu uniknięcia wygenerowania wyjątku przy zastosowaniu większej liczby […]