Interface

Interface Serializable

Od javy 1.5 został wprowadzony mechanizm serjalizacji czyli bezpośredniego zapisu stanu obiektów do pliku czy też przesyłanie obiektów pomiędzy aplikacjami w sieci. Aby było to jednak możliwe konieczne jest implementowanie przez klasę interfejsu java.io.serializable. Jest to interfejs znacznikowy co oznacza że interfejs nie zawiera żadnej metody. Jego głównym zadaniem jest wskazanie wirtualnej maszynie javy że …

Interface Serializable Read More »

Interface-Supplier

Interface Supplier jest jednym z interfejsów z którego korzystają strumienie. Metoda z tego interfejsu jest wykorzystywana w celu uniknięcia wygenerowania wyjątku przy zastosowaniu większej liczby niż 1 operacji typu terminal. Interfejs ten został wprowadzony w Java 8 (pakiet java.util.function). jest interfejs funkcyjny ( a więc możne wykorzystywać lambdy). Jedyna metodą jest metoda bez prametrowa/bez argumentowa: …

Interface-Supplier Read More »

Interface – stałe wartości

W interfejsach istnieje możliwość definiowania stałych. Są one jednak deklarowane automatycznie i niejawnie. Tak więc nie wpisujemy w kodzie słów static final: Zapis poniżej pomimo że wygląda na zmienną, tak naprawdę taką zmienną nie jest, gdyż w interfejsach taki zapis: public String LABEL = “Item of any Movie”;    oznacza wartość stałą. W interfejsach nie możemy …

Interface – stałe wartości Read More »

Interface – metody domyślne

Zanim powstały metody domyślne w interfejsach wszystkie klasy które implementowały dany interfejs musiały implementować metody danego interfejsu. Jeśli więc w kodzie naszego programu mieliśmy interfejs zaimplementowany np. przez 10 klas, dodanie metody do tego interfejsu powodowało, że wszystkie 10 klas musiało zostać zmienionych. Było to bardzo problematyczne w przypadku kiedy część klas implementujących dany interfejs …

Interface – metody domyślne Read More »