Interface – stałe wartości

W interfejsach istnieje możliwość definiowania stałych. Są one jednak deklarowane automatycznie i niejawnie. Tak więc nie wpisujemy w kodzie słów static final:

Zapis poniżej pomimo że wygląda na zmienną, tak naprawdę taką zmienną nie jest, gdyż w interfejsach taki zapis: public String LABEL = “Item of any Movie”;    oznacza wartość stałą. W interfejsach nie możemy deklarować zmiennych w polach.

 public String LABEL = “Item of any Movie”;    
    public void setName(String name);
    
    public String getName();
 
    public String getDescription();
    
    default String getFullName() {
        return “Java in DevWords”;
    }
} 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *