Mockito – Spy

30 maja, 2020 Iwona 0

Obiekt typu Spy – coś pomiędzy obiektem Mockowym a obiektem normalnym.  Spy – jest tak jakby wrapperem czyli obiektem opakowującym obiekt danej klasy którego działanie […]

Mockito – Mock

30 maja, 2020 Iwona 0

Mocki to obiekty które symulują zachowanie prawdziwego obiektu i prawdziwego kodu. Inaczej mówiąc to pewnego rodzaju wrapper który wygląda jak dany obiekt. Mogą być tworzone […]

Mockito – Stub’y

30 maja, 2020 Iwona 0

Stub – to przykładowa implementacja pewnego kodu którego zachowanie chcemy przetestować. I gdy nie mamy dostępu do prawdziwej metody która będzie zwracała te dane to […]