Metody klasy String

Kilka metod klasy String:

Trzeba pamiętać że w obiektach String tak samo jak przy tablicach indeksowanie znaków zaczyna się od 0

length – zwraca długość łańcucha znaków 

String words = "Dziś jest poniedziałek";
System.out.println(words.length()); // 22
 
String productName = "Coca" + "Cola"; 
int length = productName.length(); // 8 
contains – sprawdza czy w łańcuchu znaków znajduje się ten przekazany jako parametr
productName.contains(„ocaCol”); // w naszym przypadku zwraca true
productName.contains(„Pepsi”); // w naszym przypadku zwraca false 
endsWith – spradza czy łańcuch kończy się przekazanym argumentem
productName.endsWith(„ola”); // w naszym przypadku zwraca true
productName.endsWith(„oca”); // w naszym przypadku zwraca false 
Reverse - odwraca kolejność znaków, dobry do tworzenia palindromów 
Substring - Zwraca napis pomiędzy określonym przedziałem np od znaku 1 do 5. Tylko liczba początkowa wchodzi w zakres wypisywanych znaków. Końcowa jest pomijana. Przykład: 

public class Operacje {
private String words = " Dziś jest poniedziałek ";

public String substring() {
return words.substring(1, 5); 
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Operacje operacje = new Operacje();
    System.out.println(operacje.substring());
  }
}

OUTPUT:
Dziś
Tokenizer: w konstruktorze klasy StringTokenizer definiujemy argument który ma zostać rozdzielony i wypisany w osobnych wierszach. Domyslnie zostanie on rozdzielony wedlug spacji które wystepują w zdaniu. Możęmy jednak sami zdefiniować po jakim dkladnie znaku rozdzielenie stringa powinno nastaić np: "/" albo "@". Przyklad:

public class TokenTester {
  StringTokenizer st1, st2;
  String quote1 = "G00G 530,80 -9,98";
  String quote2 = "RHT@75,00@0,22";

  public void przypisanie() {
    st1 = new StringTokenizer(quote1);
    st2 = new StringTokenizer(quote2, "@");
  }

  public void wypisanie() {
    System.out.println("Token1: " + st1.nextToken());
    System.out.println("Token2: " + st1.nextToken());
    System.out.println("Token3: " + st1.nextToken());
    System.out.println("Token1: " + st2.nextToken());
    System.out.println("Token2: " + st2.nextToken());
    System.out.println("Token3: " + st2.nextToken());
  }

OUTPUT:
Token1: G00G
Token2: 530,80
Token3: -9,98
Token1: RHT
Token2: 75,00
Token3: 0,22

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *