Algorytmy – Fibonacci

Wywołanie metody oraz jej wypisanie odbywa się za pomocą kolejnej pętli for która pozwala nam na przejście przez przystańskie liczby ciągu fibonacciego i wydrukowanie kolejnych wyników.

public class FibonaciIteration {
  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Podaj liczbę ciagu Fibonacciego:");
    int ciag = new Scanner(System.in).nextInt();
    System.out.println("Podano liczbę: " + ciag);
    
    for (int i = 1; i <= ciag ; i++) {
      System.out.println(fibonacciIteration(i) + " ");
    }
  }

Wynik dla przykładowego ciągu o długości 6-ciu liczb z sumą równą 8.

Proszę spójrz również na graficzne przedstawienie tego algorytmu:

geometric image

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *