Interface Serializable

Od javy 1.5 został wprowadzony mechanizm serjalizacji czyli bezpośredniego zapisu stanu obiektów do pliku czy też przesyłanie obiektów pomiędzy aplikacjami w sieci. Aby było to jednak możliwe konieczne jest implementowanie przez klasę interfejsu java.io.serializable. Jest to interfejs znacznikowy co oznacza że interfejs nie zawiera żadnej metody. Jego głównym zadaniem jest wskazanie wirtualnej maszynie javy że …

Interface Serializable Read More »