Wyjątki

Sposoby obsługi wyjątków cz.2

W sytuacjach kiedy nie korzystamy z bloku try-catch a mamy fragment kodu który może wygenerować wyjątek to możemy skorzystać ze słowa throws lub throw. Throws jest stosowane w sygnaturze metody i jeżeli dotyczy on wyjątku kontrolowanego to dodanie tego słowa jest wymagane. W przypadku wyjątków nie kontrolowanych nie to już wymagane. Natomiast słowa throw używany …

Sposoby obsługi wyjątków cz.2 Read More »

Tworzenie własnych wyjątków

Aby nasz system był odporny na błędy programista może napisać własne wyjątki które zostaną przechwycone w bloku try-catch. Ma to zastosowanie gdy w standardowej hierarchii Javy nie ma wyjątku który odpowiadał by potrzebom naszej aplikacji. Tworząc własny wyjątek możemy poinformować użytkownika co poszło nie tak. Warto tutaj pamiętać aby nazwa klasy kończyła się słowem Exception …

Tworzenie własnych wyjątków Read More »

Sposoby obsługi wyjątków

Jednym za sposobów na obsługę wyjątków jest wykorzystanie bloku try-catch. Polega to na próbie przechwycenia/”złapania” wyjątku i na wykonaniu kodu w bloku catch. Blok try-catch przedstawie na podstawie RunTimeExcetion: InputMismatchException. Na początku wywołujemy metodę która prosi użytkownika o podanie liczby. Następnie w bloku try umieściliśmy ten element programu który może wywołać wyjątek poprzez podanie błędnego …

Sposoby obsługi wyjątków Read More »

Exceptions – wyjątki

Wyjątek jest to obiekt który ma za zadanie ujawnienie nieprawidłowości w kodzie. Dzięki niemu możemy zabezpieczyć aplikacje przed nie przewidzianym zachowaniami. Wszystkie wyjątki są uporządkowane zgodnie z hierarchią dziedziczenia klas wyjątków: Klasą wspólną dla wszystkich wyjątków jest Throwable która dzieli się na Error oraz Exception. Natomiast klasa Exception dzieli się na dwie grupy: checked exceptions …

Exceptions – wyjątki Read More »