Metody

Collectors() i Collect().

Cześć drogi czytelniku 🙂 ! Dzisiejszy artykuł przeznaczyłam na szersze opisanie metod klasy Collectors wykorzystywanych w pracy na strumieniach danych 🙂 . Klasa Collectors implementuje interfejs Collector i znjduje się w pakiecie java.util.stream. W samej Klasie Collectors występuje metoda collect która pozwala na utworzenie nowego typu danych na podstawie istniejących elementów strumienia. Ma to zastosowanie …

Collectors() i Collect(). Read More »

Modyfikatory dostępu

W dzisiejszym wpisie zamieściłam opis modyfikatorów dostępne dla klas, metod, pól oraz konstruktorów. Jest to ważny temat z punktu wiedzenia bezpieczeństwa naszej aplikacji. Najogólniej modyfikatory możemy podzielić na: public, private, protected, default (private-package) Modyfikator public – oznacza że dana klasa jest dostępna dla wszystkich klas (bez ograniczeń). Wszystkie klasy, pola i metody, które są public …

Modyfikatory dostępu Read More »

Weryfikacja wywołań metod na Mockach

W celu zweryfikowania czy metoda została wywołana, ile razy a może nie została wywołana możemy posłużyć się metodą „verify”. Przyjmuje ona jako parametr mocka. Następnie podajemy metodą której wywołanie chcemy sprawdzić. np.: w poniższym teście sprawdzamy czy metoda „sendTo Prepare” zdefiniowana w interfejsie CartHandler została wywołana. verify(cartHandler).sendToPrepare(cart); Metoda verify ma kilka odsłon: verify(cartHandler, times(2)).sendToPrepare(cart); – …

Weryfikacja wywołań metod na Mockach Read More »

Metody klasy String

Kilka metod klasy String: Trzeba pamiętać że w obiektach String tak samo jak przy tablicach indeksowanie znaków zaczyna się od 0 length – zwraca długość łańcucha znaków String words = „Dziś jest poniedziałek”; System.out.println(words.length()); // 22 String productName = „Coca” + „Cola”; int length = productName.length(); // 8 contains – sprawdza czy w łańcuchu znaków …

Metody klasy String Read More »

Operacje na strumieniach – metody

Strumienie wykorzystują następujące metody: filter() map() forEach() limit() count() flatMap() peek() allMatch() collectors() reduce() findFirst() min() max() Metoda filter () – zwraca strumień zawierający tylko te elementy dla których filtr zwrócił wartość true z oryginalnego strumienia. Filtrowanie najlepiej stosować na początku, wówczas pozostałe metody zostaną wykonane już tylko na przefiltrowanych wartościach. Warunek filtru może zostać …

Operacje na strumieniach – metody Read More »