Stream

Collectors() i Collect().

Cześć drogi czytelniku 🙂 ! Dzisiejszy artykuł przeznaczyłam na szersze opisanie metod klasy Collectors wykorzystywanych w pracy na strumieniach danych 🙂 . Klasa Collectors implementuje interfejs Collector i znjduje się w pakiecie java.util.stream. W samej Klasie Collectors występuje metoda collect która pozwala na utworzenie nowego typu danych na podstawie istniejących elementów strumienia. Ma to zastosowanie …

Collectors() i Collect(). Read More »

Operacje na strumieniach – metody

Strumienie wykorzystują następujące metody: filter() map() forEach() limit() count() flatMap() peek() allMatch() collectors() reduce() findFirst() min() max() Metoda filter () – zwraca strumień zawierający tylko te elementy dla których filtr zwrócił wartość true z oryginalnego strumienia. Filtrowanie najlepiej stosować na początku, wówczas pozostałe metody zostaną wykonane już tylko na przefiltrowanych wartościach. Warunek filtru może zostać …

Operacje na strumieniach – metody Read More »

Interface-Supplier

Interface Supplier jest jednym z interfejsów z którego korzystają strumienie. Metoda z tego interfejsu jest wykorzystywana w celu uniknięcia wygenerowania wyjątku przy zastosowaniu większej liczby niż 1 operacji typu terminal. Interfejs ten został wprowadzony w Java 8 (pakiet java.util.function). jest interfejs funkcyjny ( a więc możne wykorzystywać lambdy). Jedyna metodą jest metoda bez prametrowa/bez argumentowa: …

Interface-Supplier Read More »

Strumienie – STREAM

Strumienie znajdują się one w pakiecie java.util.stream i jest to interfejs generyczny. Przetwarzają one dane w postaci strumieni oraz wykonują operacje na wielu elementach. Strumienie nie przechowują danych – nie są żadną strukturą danych, nie modyfikują i nie zmieniają źródła, na którym operują. W strumień można opakować dowolny zestaw danych. Dodatkowo strumienie nie muszą zawierać …

Strumienie – STREAM Read More »