Interface-Supplier

8 kwietnia, 2020 Iwona 0

Interface Supplier jest jednym z interfejsów z którego korzystają strumienie. Metoda z tego interfejsu jest wykorzystywana w celu uniknięcia wygenerowania wyjątku przy zastosowaniu większej liczby […]

Strumienie – STREAM

7 kwietnia, 2020 Iwona 0

Strumienie znajdują się one w pakiecie java.util.stream i jest to interfejs generyczny. Przetwarzają one dane w postaci strumieni oraz wykonują operacje na wielu elementach. Strumienie […]