Metody: statyczne, niestatyczne i metoda get.

Cześć drogi czytelniku 🙂 ! Dzisiejszy artykuł przeznaczyłam na opisanie pokrótce jakie mamy rodzaje metod do dyspozycji w języku Java. Dowiedzmy się więc tego z dalszej części 🙂 .

Jednym z najważniejszych rozróżnień to metody statyczne oraz metody które wymagają utworzenia obiektu.

Metody statyczne to takie które nie wymagają utworzenia obiektu. Metoda przybiera wówczas następującą postać:

<modyfikator dostępu> static <typ zwracanej wartości> <nazwa metody> (<lista parametrów>) {
// ciało metody
}

Kluczem w tej definicji jest słówko „static”. Najpopularniejszą metodą statyczną jest metoda uruchomieniowa w Javie która ma następującą postać:

public static void main (String[] args) {
//cialo metoody
 }

Metoda niestatyczna zaś to taka która do wykonania potrzebuje utworzenia instancji klasy. Inaczej potrzebuje utworzyć obiekt danej klasy.

public static void main(String[] args) {
 Book programerBook = new Book();
 Book actionBook = new Book();

 programerBook.crateBook("Helion","Java w 21 dni", "Rogers Cadenhead", 600, 2015);
}

Powyżej mamy przykład takiej metody która została wywołana na instancji obiektu programerBook: programerBook.createBook(„Helion”, „Java w 21 dni”, „Rogers Cadenhead”, 600, 2015);

Na tym jednak nie koniec. Do jednych z podstawowych metod zaliczamy metody typu get. Metody tego typu zazwyczaj dodawane są w każdej klasie modelowej. Jest to typ metody bez parametrów z wartością zwracaną i odpowiedzialność tej metody ogranicza się do pobierania konkretnej wartości. Przy czym typ zwracanej wartości jest określony zgodnie z typem obiektu zwracanego przez metodę. Można dzięki temu stworzyć metodę, która pobierze wartości danej książki i zwróci je w miejscu w kodzie w którym została wywołana.

public class Book {
 private String publisher;
 private String title;
 private String author;

 public String getPublisher() {
    return publisher;
 }

public String getTitle() {
    return title;
 }

public String getAuthor() {
    return author;
 }
}

Zwrócony obiekt przypisujemy do zmiennej obiektowej o tym samym typie.

public static void main(String[] args) {
 Book programerBook = new Book("Helion","Java w 21 dni", "Rogers Cadenhead", 600, 2015);
 
 System.out.println(programerBook.getPublisher());
}

Wynik:

Źródło: Archiwum własne

W kolejnych artykułach opiszę inne rodzaje metod w tym m.in metodę typu set.

Jeśli uważasz powyższy tekst za pomocny, podziel się z kimś komu może być przydatny, na pewno będzie Ci wdzięczny. A tymczasem do zboczenia w kolejnym wpisie 🙂 🙂 !!

2 thoughts on “Metody: statyczne, niestatyczne i metoda get.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *